faxe.jogger.pl

Kfjaty Internetu — pisownia

Dokument opisuje poprawną pisownię niektórych nazw własnych. W szczególności zastosowanie apostrofu.

 • Apostrof ', Bourne, nazwiska i nazwy własne pochodzenia obcego kończące się głoską niemą

  źle: Bourna — poprawnie: Bourne'a. Również: zamiast Bournem piszemy Bourne'em. Nie używamy zaś apostrofu do odmiany np.: Brian'a May'a, Michael'u Mann'ie, Linux'a.

  W poprawnej polszczyźnie deklinacja nazw obcych nie będących skrótowcami i kończących się niemą głoską jest jedynym powodem do użycia apostrofu. Błędem jest używanie apostrofu do deklinacji skrótowców literowych, nazw własnych nie kończących się niemą głoską, np. Firefox'em, Jogger'a, CSS'a.

 • Firefox, Unix i in. nazwy własne kończące się iksem (nie dotyczy skrótowców literowych)

  źle: Firefoxa, Firefox'em Firefoxie — poprawnie: Firefoksa, Firefoksem, Firefoksie. Deklinacja nazw własnych nie będących nazwiskami a kończących się iksem wymusza zamianę x na ks. Stosowanie apostrofu tutaj jest błędem — patrz powyżej. Podobnie: HortexHorteksem, UnixUniksa (istnieje też — niewłaściwa — pisownia UNIX, w tym przypadku stosuje się zasady dotycące skrótowców literowych. Patrz poniżej).

 • HTML i inne skrótowce literowe

  źle: HTMLa, HTMLA, HTML'em — poprawnie: HTML–a, HTML–em. Deklinacja skrótowców literowych wymusza dodanie myślnika (dokładniej: łącznika w postaci dywizu) przed końcówką. Stosowanie apostrofu tutaj jest błędem — patrz powyżej.

częściowy kopirajt
Paweł Zdziarski